Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1612 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (244 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (24 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (649 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Ventiler och industriarmaturer Ventiler och industriarmaturer
Ventiler och industriarmaturer (36 resultat) Visa alla
Magnetventiler
Magnetventiler (36 resultat) Visa alla
2/2-vägsventiler 2/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler
Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (1 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (1 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

Brygg öl med denna steg-för-steg guide i öltillverkning

Öl har varit en populär dryck i många årtusenden och har konsumerats och uppskattats i många kulturer och länder. Den välkända humledrycken förbinder människor över hela världen. Men det är inte bara avnjutandet av öl som är en upplevelse, den börjar redan vid produktionen. Ta en titt bakom kulisserna och ta reda på vilka ingredienser och vilken automationsteknik du behöver för att brygga ett perfekt öl.Ölproduktion huvudbild

Det perfekta ölet: många faktorer påverkar kvaliteten

En mängd olika faktorer påverkar ett öl. Från färg och smak via kolsyrenivå till höjden på skumkronan – dessa är alla viktiga egenskaper som kan göra skillnad i kvalitet.

För att påverka dessa egenskaper behöver du naturligtvis bra ingredienser som vatten, malt, jäst och humle. Men själva produktionsprocessen spelar också en avgörande roll!

Faktorer som temperatur, fyllnadsnivå, pH-värde, tryck och flödeshastighet är avgörande vid ölproduktion. Produktionen av ett högkvalitativt öl kan endast garanteras om dessa parametrar styrs och kontrolleras noggrant.

Hur lyckas man med ölproduktion i tio steg?

Automation24 förklarar bryggprocessen för dig och presenterar processen för ölproduktion i tio steg. Dyk ner i en värld av ölbryggning och ta reda på vad som är viktigt vid ölframställningen.

Översikt över ölprocessen

Fig. 1: Bryggprocessen utgörs av tio huvudsakliga steg – Automation24 förklarar vilka de är

Steg 1: Mältning - spannmål förvandlas till krossad malt (skrot)

Låt oss börja från början. Processen börjar med blötlagt spannmål som har börjat att gro, även känt som malt. Vete och korn utgör grunden för majoriteten av ölsorterna, men för exklusiva ölsorter används t.ex. även dinkel och råg.

De råvaror som krävs för öltillverkning lagras i råvarusilor. Genom kontinuerlig nivåmätning av silorna, t.ex. genom beröringsfria radarnivågivare, kan man förhindra att de står tomma.

Man kan även detektera när gränsnivåer har uppnåtts med hjälp av en vibrationsnivåvakt eller för bulkmaterial, en paddelnivåvakt.

Spannmålet gror genom att det blötläggs i vatten i några dagar och sedan torkas ytterligare några dagar. Enzymerna i spannmålet aktiveras av groddningsprocessen.

Vattentillförseln kan här styras med elektromagnetiska flödesmätare, medan temperaturgivare, temperaturtransmittrar och temperaturregulatorer är lämpliga för övervakning av torkningsprocessen.

Fig. 2: Mältat spannmål utgör grunden för ölproduktion

Fig. 2: Mältat spannmål utgör grunden för ölproduktion

Slutligen krossas malten i en maltkvarn. Det är möjligt att få fram olika finhetsgrader, men det är viktigt att skalen förblir intakta.

För att säkerställa att kvarnen inte kör utan malt och riskerar att skadas måste en konstant tillförsel av malt säkerställas. Hygieniska kapacitiva nivåvakter eller vibrationsnivåvakter för bulkmaterial är en lämplig lösning.

För att även kunna övervaka att kvarnen fungerar korrekt kan man exempelvis använda vibrationsgivare.

Fig. 3: Under mäskningen blandas den malda malten med vatten och värms upp

Fig. 3: Under mäskningen blandas den malda malten med vatten och värms upp

Steg 2: Mäskning – maltstärkelsen blir till socker

Slutligen blandas maltkornet med vatten i ett kar för att bilda en blandning som kallas "mäsk". Därför kallas karet också för en "mäskpanna" och själva processen "att mäska".

Vattentillförseln övervakas även här med elektromagnetiska flödesmätare.

För att säkerställa att mäsktunnan alltid är full måste dess fyllnadsnivå kontinuerligt kontrolleras. Radarnivågivare eller hydrostatiska nivågivare är särskilt lämpade för detta ändamål.

Under mäskningen aktiverar uppvärmningen enzymer som delar stärkelsen från malten i jäsbara och icke jäsbara sockerarter.

Av denna anledning kallas detta processteg "försockring".

Det jäsbara sockret (maltos) omvandlas senare till alkohol medan sockret blir kvar i ölet som sötma.

Vid mäskningen är de så kallade "rasterna" särskilt viktiga. Temperaturen hålls konstant under en viss tid innan den höjs ytterligare.

Tre temperaturnivåer kan särskiljas från varandra, vilka var och en stimulerar aktiviteten hos olika enzymer och har en stor inverkan på ölets smak.

Temperaturnivå I: proteinrast

Man talar om en "proteinrast" när mäsken värms upp till en temperatur mellan 50 °C och 55 °C och vilar i 20 till 30 minuter. I denna fas av mäskningen bryts proteiner ner av enzymer, närmare bestämt av proteaser. Denna process har en gynnsam effekt på ölets klarhet och hållbarhet samt på smaken och kvaliteten på skumkronan.

Temperaturnivå II: maltosrast

Detta följs av "maltosrasten" eller "försockringsrasten", då jäsbart socker (maltos) produceras inom 30 till 60 minuter vid ett temperaturområde på 60 °C till 64 °C. Detta tack vare betaamylaserna (β-amylaser), som är särskilt aktiva vid denna temperatur och delar upp de långkedjiga A-1,4-glukosföreningarna till maltos. β-amylaserna är senare viktiga för jästens alkoholproduktionen i ölet.

Temperaturnivå III: Dextrinrast

Den så kallade "dextrinrasten" eller "avmäskningen" sker vid en optimal temperatur på 70 °C till 72 °C och slutar när jodnormaliteten uppnås. Denna tidpunkt kan bestämmas genom att ta ett jodprov. Under denna rast är alfaamylaserna (α-amylaserna) som mest aktiva. De producerar huvudsakligen icke-fermenterbara sockerarter genom att bryta ner de långkedjiga stärkelsemolekylerna till dextriner, även kallade maltodextriner. Därför är α-amylaserna avgörande för ölets fyllighet och slutliga sötma.

Efter rasten värms allt upp till 78 °C och ”utmäskas” omedelbart, det vill säga det överförs till nästa processteg.

De optimala temperaturerna under mäskningen kan säkerställas, till exempel med hjälp av hygieniska temperaturgivare, temperaturtransmittrar och temperaturregulatorer.

Hela mäskningen tar ungefär en timme. Resultatet av denna process är en smakrik brygd som består av lösliga extraktämnen och olösliga fasta ämnen.

Steg 3: Lakning för separering av vörten från draven

Detta följs av den process som kallas "lakning".

Efter mäskningen måste de fasta komponenterna, även kallade "drav", avlägsnas från den flytande vörten. För att göra detta överförs mäsken till en annan behållare, det så kallade "lakkärlet".

Överföringen av mäsken till kärlet kan t.ex. övervakas med elektromagnetiska flödesmätare.

Hygieniska vibrationsnivåvakter, konduktiva nivåvakter och kapacitiva nivåvakter är också lämpliga för att förhindra att lakkärlet fylls för mycket eller står tomt. Hygieniska tryckgivare eller trycktransmittrar säkerställer även optimala tryckförhållanden.

I botten av kärlet finns en sil som filtrerar bort draven och lämnar efter sig en klar, smakrik vätska.

En för tätt packad drav kan dock vara ett lika stort hinder som brist på drav.

Fig. 4: Draven filtreras bort i lakkärlet

Fig. 4: Draven filtreras bort i lakkärlet

Vid första tecken på klumpbildning av drav kan det hjälpa att tappa upp den på nytt.

Komprimerat drav med en höjd på mer än 30 cm måste dock först hackas upp av en omrörare. På så sätt kan vätskan rinna genom silen och man får en jämn lakning.

En brist på drav å andra sidan, kräver tillsats av smakneutrala fasta ämnen som risskal eller halm så att gravitationen kan ta hand om resten av draven och vätskan kan filtreras helt.

Eftersom viskositeten minskar med ökande värme rekommenderas ytterligare användning av lämplig temperaturmätning under lakningen för att kontrollera temperaturen på vörten och möjliggöra optimal filtrering.

Lakningsprocessen avslutas när den största mängden extraherad vört har erhållits . För att veta när denna tidpunkt infaller är det nödvändigt att mäta koncentrationen av vörten.

Fig. 5: Vörten kokas med tillsats av humle

Fig. 5: Vörten kokas med tillsats av humle

Steg 4: Vörtkokning och tillsättning av humle

Draven skiljs från restsockret med hett vatten vid en optimal temperatur på 78 °C, d.v.s. den tvättas och kan sedan används som djurfoder eller för brödbak .

Den återstående klara vätskan eller vörten kokas i en "vörtpanna" samtidigt som humle tillsätts allt eftersom.

Tillförseln av vört och humle kan doseras med lämplig nivåmätare samt med tryckgivare och trycktransmittrar med hygienisk anslutning. Detta förhindrar att pannan svämmar över och säkerställer en säker process.

Vid kokning av vörten är det också avgörande att hålla kontroll över temperaturen med exempelvis temperaturgivare, temperaturtransmittrar och temperaturregulatorer, eftersom kokningen dödar bakterier och vörten steriliseras och konserveras.

Dessutom frigörs andra värdefulla ingredienser från humlen, bland annat de eteriska oljorna och den bittra alfasyran.

I denna del av processen är det därför viktigt att kontrollera surhetsgraden, t.ex. med ph-sensorer. Ett lågt pH-värde gör att ölet smakar surt. Ett högt värde ger i sin tur en mildare smak.

Hur mycket humle som används, vilken sort och koktidens längd avgör hur syrligt ölet smakar i slutändan. Bitterhetsgraden hos olika ölsorter betecknas av experter med indexet International Bitterness Units, förkortat "IBU".

Avdunstning av vattnet resulterar i den gällande stamvörtstyrkan. Denna avläsning ges vanligtvis i grader Platon (°P) och beskriver andelen näringsämnen som har lösts upp från malten och humlen i vattnet före jäsningen. Vörtstyrkan kan mätas exakt med hjälp av en refraktometer. En för hög vörtstyrka kan motverkas med kokt vatten för utspädning.

Steg 5: Vörtklarning

I moderna bryggerier pumpas nu den humlade vörten eller "avmäskningsvörten" in i ett vanligen cylindriskt kärl med hjälp av paddlar.

Med lämplig nivåmätning kan man t.ex. se till att korrekt mängd vört överförs och att kärlet inte svämmar över. Hygieniska gränslägesgivare med likaledes hygieniska processanslutningar kan användas för att säkerställa att kärlet inte går tomt.

Med hjälp av de roterande paddlarna samlas de svävande partiklarna som skapas under kokningsprocessen, såsom proteinflingor (het jästfällning) och fasta partiklar (fragment) i form av humle och fiberrester, i mitten av kärlet. De oönskade resterna sugs sedan ut med en pump efter cirka en halvtimme.

Fig. 6: Utrustningen i ett modernt bryggeri

Fig. 6: Utrustningen i ett modernt bryggeri

Bild 7: Den varma vörten måste kylas innan jäst tillsätts

Fig. 7: Den varma vörten kan t.ex. kylas med en vörtkylare innan du tillsätter jäst

Steg 6: Kylning av vörten

Nu måste den klara varma vörten förberedas för tillsats av jäst. För att förhindra att den sönderfaller är det först viktigt att kyla vörten.

Här kan du antingen låta naturen ha sin gång och vänta flera timmar på att vätskan ska svalna, eller hjälpa den på traven, exempelvis med en "vörtkylare", "kylplattor", "kylspiraler" eller improviserade behållare fyllda med is.

Den idealiska temperaturen är förstås också viktig för vörtkylningen, vilket säkerställs med en lämplig temperaturmätningsteknik.

Steg 7: Tillsättning av jäst och jäsning

Den kylda vörten hälls nu i en jästank och man tillsätter därefter bryggjäst från små tankar som omvandlar maltsockret till såväl alkohol som koldioxid.

Idealiska lagringsförhållanden i jästankarna säkerställs genom t.ex. hygienkompatibla tryckgivare och trycktransmittrar, kapacitiva nivåvakter eller vibrationsnivåvakter.

Under de första 18 till 36 timmarna av jäsningsprocessen eller under huvudjäsningen skummar det unga ölet, vilket kan kontrolleras med konduktiva nivåvakter. Eftersom skummet liknar krusat hår kallas denna process även för "krusning".

Kapacitiva eller konduktiva nivåvakter och tryckmätsystem för hygieniska applikationer säkerställer också optimala förhållanden i jäsningstanken. Detta gör att övertryck inte kan utvecklas, tanken kan inte svämma över eller bli torr.

Efter ungefär en vecka, det vill säga efter jäsning av maltsockret, lägger sig jästen och kan avlägsnas.

I större bryggerier används för detta ändamål så kallade "centrifugalseparatorer", som ser till att den största mängden jäst separeras från det unga ölet före filtrering.

Inmatningen i separatorerna görs med hjälp av hygienisk tryckmätning, medan den jästavsättning som sker där övervakas med kapacitiva nivåvakter för att styra processen.

För att undvika driftstopp och skador på separatorerna kan man t.ex. använda vibrationsgivare som känner av avvikande maskinvibrationer.

Typen av jäst avgör om överjäst eller underjäst öl kan bryggas.

Överjäst öl jäser mellan 18 °C och 22 °C, medan den underjästa varianten behöver kylas ner till en temperatur på 4 °C till 9 °C för jäsning.

De fruktigare överjästa ölsorterna är till exempel blond, tripel, IPA och pale ale. Bland de aromatiska underjästa ölsorterna finns bl.a. pilsner och lager.

Fig. 8a: Sockret omvandlas till alkohol och koldioxid

Fig. 8a: Sockret omvandlas till alkohol och koldioxid

Fig. 8b: Optimala förhållanden måste säkerställas i jäsningstanken

Fig. 8b: Optimala förhållanden måste säkerställas i jäsningstanken

Med temperaturmätningsteknik och temperaturregulatorer avsedda för livsmedelsbearbetning kan optimala jäsningstemperaturer upprätthållas.

Efter jäsningsprocessen mäts den ursprungliga vörtstyrkan igen. Skillnaden mellan värdet uppmätt före jäsningen och innehållet i samma vört efter jäsningen kan användas för att visa hur mycket socker som har omvandlats till alkohol av jästen under jäsningsprocessen.

Fig. 9: Rätt lagring av ölet påverkar aromen och smaken

Fig. 9: Rätt lagring av ölet påverkar aromen och smaken

Steg 8: Öllagring

Lagring i tank i upp till tre veckor rekommenderas så att ölet kan utveckla sin fulla arom och sin typiska färg. Temperaturen bör ligga mellan 1 °C och 2 °C. Under denna efterjäsningsperiod lägger sig de sista olösliga resterna.

Genom att mäta och övervaka tryck, temperatur och CO2-halt kan bryggaren bestämma den optimala tiden för mognadslagring av ölet.

Trycksgivare och trycktransmittrar för hygientillämpningar är idealiska för tryck- och CO2-kontroll. Temperaturmätningen kan t.ex. utföras med hjälp av temperaturmätningsteknik som är anpassad för livsmedelsindustrin.

Steg 9: Sista filtreringen

För att få ett klart öl med tilltalande färg filtreras de sista resterna bort från den sekundära jäsningsprocessen, d.v.s. humle, jäst och protein-tanninblandningar, exempelvis med ett "kiselgurfilter".

Lägsta och högsta gränsnivåer för påfyllningstanken för kiselgur kontrolleras med hjälp av kapacitiva nivåvakter för hygieniska applikationer.

I själva filtreringssystemet kan vätskeflödet övervakas med hjälp av flödesgivare.

Filtrets föroreningsgrad kan övervakas med tryckgivare eller trycktransmittrar för livsmedelsindustrin. På så sätt kan man undvika att filtret täpps till.

Fig. 10: En slutlig filtrering säkerställer renheten hos ölet

Fig. 10: En slutlig filtrering säkerställer renheten hos ölet

Fig. 11: Vid tappning måste man se till att ingen kolsyra kommer ut

Fig. 11: Vid tappning måste man se till att ingen kolsyra kommer ut

Steg 10: Fyllning och CIP/SIP-rengöring

Det sista stora steget i ölproduktionsprocessen sker när ölet tappas på flaskor, burkar eller fat.

Rätt mottryck är viktigt, så att koldioxiden inte försvinner. Såväl tryckgivare som trycktransmittrar hjälper till att hålla trycket under kontroll.

Torrkörning av påfyllningstankarna kan förhindras med hygieniska kapacitiva nivåvakter. Ölkvantiteterna i tankarna kontrolleras med nivågivare lämpliga för livsmedelsindustrin.

Eftersom användningen av automationsteknik för livsmedelsindustrin alltid kräver speciella hygieniska försiktighetsåtgärder måste alla system rengöras noggrant efter bryggprocessen. Automatiserade CIP/SIP-processer säkerställer till exempel att ölbryggning alltid förblir en säker och steril process.

I sin tur ser konduktivitetsgivare till att inga rengöringsmedel eller sköljvattenrester kommer in i produktionscykeln och därmed in i ölet.


Lämpliga produkter för ölproduktion i Automation24-sortimentet

Temperaturgivare Temperaturgivare

Rätt temperatur är viktigt i många steg av ölproduktionen. Du kan hålla dem under kontroll med sensorserierna iTHERM och Thermophant från Endress+Hauser.

» Till produkterna
Temperaturtransmittrar temperaturtransmittrar

De hygieniska temperaturgivarna från ifm är också värdefulla hjälpmedel för temperaturkontroll.

» Till produkterna
Termostater termostater

Med temperaturregulatorerna från NOVUS Automation kan du till exempel automatiskt reglera olika temperaturnivåer i mäskningen.

» Till produkterna
Tryckgivare Tryckgivare

Elektroniska tryckgivare från ifm, både med och utan analog visning, från serierna PI och PG motverkar t.ex. att koldioxiden försvinner vid öltappning.

» Till produkterna
Trycktransmitter Trycktransmitter

Det optimala trycket avgör bl.a. ölets mognadsgrad och kan bestämmas med ifm trycktransmittrar från PM-serien.

» Till produkterna
Flödesmätare Flödesmätare

Du kan mäta ölflödet in i faten med exempelvis elektromagnetiska flödesmätare, som Promag H 10 från Endress+Hauser.

* Konfigurera nu
Flödesgivare Flödesgivare

Flödesgivare från ifm övervakar till exempel det konstanta vätskeflödet i filtreringssystem.

» Till produkterna
Konduktivitetsgivare Konduktivitetsgivare

Tack vare konduktivitetsgivaren från ifm, för ett mätområde på minst 15000 µS/cm kan du kontrollera renheten på ölet baserat på konduktiviteten.

» Till produkten
pH-sensorer pH-sensorer

Endress+Hauser Orbisint pH-sensorer hjälper till att säkerställa en harmonisk ölsmak.

» Till produkterna
Radarnivågivare Radarnivågivare

Håll koll på dina fyllningsprocesser, t.ex. med radarnivågivare från ifm, VEGA, Endress+Hauser eller Staal Instruments.

» Till produkterna
Hydrostatiska nivågivare Hydrostatiska nivågivare

Med de konfigurerbara hydrostatiska nivågivarna Deltapilot från Endress+Hauser kan du säkerställa rätt tryck i till exempel dina jäsnings- och lagringstankar. Valda tryckområden upp till ett mätområde på 1,2 bar är lämpliga för detta.

* Konfigurera nu
Vibrationsnivåvakter Vibrationsnivåvakter

Med Vibronik punktnivågivare från Endress+Hauser och VEGA kan du övervaka nivån på de vätskor och bulkmaterial som används i produktionen, såsom maltkorn.

» Till produkterna
Kapacitiva nivåvakter Kapacitiva nivåvakter

Med kapacitiva gränslägesgivare från ifm och Endress+Hauser kan du skydda dina tankar från överfyllning om de installeras överst i tanken och från tömning om de installeras längst ner.

» Till produkterna
Konduktiva nivåvakter Konduktiva nivåvakter

De ledande Liquipoint punktnivågivarna från Endress+Hauser kan detektera fyllnadsnivån i det lättflytande ölet och till exempel även upptäcka skumbildning.

» Till produkterna
Vibrationsgivare Vibrationsgivare

Använd ifm vibrationstransmittrar från VTV-serien för att övervaka vibrationerna i t.ex. en kvarn för att säkerställa smidig funktionalitet.

» Till produkterna
Paddelnivåvakter Paddelnivåvakter

Med Endress+Hauser roterande paddelnivåvakter för bulkmaterial kan du förhindra att dina lakningskärl och andra tankar överfylls eller går tomma. De fungerar också som behovsdetektorer.

» Till produkterna
Induktiva säkerhetsgivare Induktiva säkerhetsgivare

Tack vare induktiva säkerhetsgivare från ifm lämnas inga manluckor öppna när maskiner är i drift.

» Till produkterna
Induktiva givare Induktiva givare

ifm induktiva givare övervakar de korrekta ändlägena för manuellt manövrerade ventiler.

» Till produkterna

Automation24 erbjuder dig många andra produkter och hygientillbehör som runda kontakter och sensorkablar från EVF-serien från ifm, som generellt är lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin och därför även kan användas i bryggprocessen efter behov. Fler lösningar hittar du här.


Att brygga en öl är en konst! En utmärkt öl är resultatet av samspelet mellan olika faktorer. Du känner nu till alla viktiga steg i produktionsprocessen som påverkar smaken, skumkronan, kolsyran och färgen på ölet. För att göra ölproduktionen enklare hittar du olika lösningar hos Automation24 som kan hjälpa dig.

Har du fler frågor? Det är bara att kontakta oss. Automation24 har ett team av utbildade medarbetare som gärna hjälper dig vidare.