Retur och reklamation

Information om annullering

Annulleringsrätt

Du har rätt att inom 14 dagar och utan att ange skäl annullera detta avtal. Fristen gäller i 14 dagar från den dag då du eller tredje part som utsetts av dig och som inte är transportören har fått tillgång till varorna.

Om du vill utnyttja din rätt till annullering ska du kontakta oss (Automation24, Kistagången 20B, 2tr, 164 40 Kista, Tel: +46(0)851711783, e-postadress: info@automation24.se) med en entydig förklaring (t.ex. i ett brev, ett fax eller ett e-postmeddelande) till ditt beslut att återställa detta avtal. Du kan även använda detta formulär, men det är inte obligatoriskt.

För att annulleringsfristen ska efterlevas räcker det att du skickar in meddelandet om att du vill använda rätten till annullering från avtalet innan annulleringsfristen löper ut.

Följder av annulleringen

Om du annullerar detta avtal återbetalar vi alla inbetalningar som vi har fått från dig inklusive leveranskostnader, utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då vi mottog meddelandet om annullering från detta avtal. Vid återbetalningen använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen om vi inte uttryckligen har avtalat något annat med dig. Återbetalningen innebär inte några avgifter för dig.

Vi kan neka återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du kan visa att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar först.

Varorna ska skickas tillbaka eller överlämnas utan dröjsmål eller senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om annulleringen av avtalet. Fristen efterlevs om varorna skickas tillbaka innan fristen på 14 dagar har löpt ut. Du står för kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du står endast för en mindre värdeförlust på varorna om det efter test av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion kan bevisas att värdeförlusten beror på att du har använt varan på ett olämpligt sätt.