Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1609 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (235 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (25 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (640 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (2 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (2 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

Processinstrument

Processautomation är en viktig faktor för många industrisektorer och processinstrumenten utgör grunden för många processer. Här kan du få en överblick över de viktigaste mätmetoderna och instrumenten som används inom processinstrumentering.

Detaljerad information om mätmetoderna inom områdena tryck, flöde, nivå och temperatur finns i Automation24's kunskapshörna.Processvariablerna för processinstrument

Processinstrument innefattar mät-, övervaknings- och styrinstrument för processvariabler som t.ex. tryck, flöde, nivå, temperatur och vätskeanalys. Fokus ligger därför på mätning och kontroll av kvaliteter och kvantiteter hos de nämnda processvariablerna. Vätskor (vätskor, gaser, ångor) samt granulära och pulverformiga fasta ämnen kan mätas.

Användningsområden och mätmetoder inom processinstrument

Processinstrument används främst i industrier där processautomation spelar en betydande roll. Hit hör:

  • livsmedels- och dryckesindustrin
  • läkemedelsindustrin
  • lantbruk
  • kemisk industri
  • olja och gas
  • gruv- & metalldrift
  • vatten & avlopp
  • pappersmassa och papper
  • vattenbruk

Säkerhet och kvalitetskontroll med hjälp av tryckmätning

Tryckmätning är en av de mest använda metoderna inom industrin. Att mäta trycket är viktigt för att säkerställa säkerhet och kvalitet i de olika industriella processerna. Det finns ett antal olika tryckmätare för detta ändamål.

Processtryckgivare mäter trycket i förhållande till atmosfärens tryck och används för övervakning och styrning, t.ex. i hydrauliska och pneumatiska system.

Differenstrycktransmittrar mäter tryckskillnaden mellan två punkter och används t.ex. inom nivå-, flödes- och differenstrycksmätning.

Hydrostatiska tryckgivare används för att mäta nivån genom att mäta trycket i vätskekolonnen ovanför sensorn.

Du hittar mer information om de olika tryckmätningsmetoderna på informationssidan Principer för tryckmätning.

Flödeskontroll och förbrukningsövervakning tack vare exakt flödesmätning

En annan viktig mätmetod är flödesmätning.

Inom processindustrin mäts ofta flödet av vätskor och gaser. Andra användningsområden inkluderar flödeskontroll eller förbrukningsövervakning.

Magnetiskt-induktiva flödesmätare mäter flödet mycket exakt, men kan endast användas för ledande vätskor.

Ultraljudsflödesmätare är ett bra alternativ för icke-ledande media. De är lämpliga för användning på rör med stor diameter eftersom de installeras på utsidan av rörväggen. Termiska massflödesmätare används för vätskor och gaser.

Detsamma gäller turbinflödesmätare och paddelflödesmätare, som imponerar med sina olika användningsområden.

Tack vare sin höga temperaturbeständighet används vortexflödesmätare ofta för att mäta flödet av ånga.

Svävkroppsmätare, som även kallas rotametrar, är perfekta för enkel och ekonomisk flödesövervakning tack vare de låga anskaffningskostnaderna.

Mer information om mätprinciperna finns på sidan Flödesmätning: Grunderna.

Teknik för kontinuerlig nivåmätning och gränsnivådetektering

Nivåmätning har en direkt inverkan på driften och lönsamheten i en anläggning då mätningen tillämpas i säkerhets-, kvalitets-, övervaknings- och kontrollsyfte. Det finns två olika typer av mätningar: gränsnivå och kontinuerlig nivåmätning. Vid gränsnivådetektering används nivåbrytare för att detektera om nivån har nått ett visst värde. På detta sätt kan man på ett tidigt stadium upptäcka översvämning eller torrkörning. Om nivån ska mätas kontinuerligt i ett intervall från 0 till 100 % kallas detta för kontinuerlig nivåmätning.

Det finns olika nivåbrytare för gränsnivådetektering: Kapacitiva nivåvakter, vibrationsnivåvakter, konduktiva nivåvakter, paddelnivåvakter och flottörvakter.

Nivåmätare för kontinuerlig nivåmätning finns i följande versioner: radarnivågivare, ultraljudsnivågivare, laser och kapacitiva nivågivare.

Mer information finns på sidan Nivåmätning: Grunderna.

Temperatur- och fuktmätningsteknik: kvalitetssäkring av slutprodukter

Temperatur/fuktighetsmätning är en betydande variabel inom processindustrin. Rätt temperatur kan påverka viskositeten, aggregeringstillståndet eller smaken hos en slutprodukt och är därför avgörande för kvalitet och säkerhet.

Ett sätt att mäta temperaturen är med termoelement, som ofta installeras i industriella temperaturgivare. Fördelarna med termoelement är att de är billiga i inköp och har ett stort temperaturområde. En annan möjlighet är Pt100/Pt1000 motståndstermometrar, även kallade RTD’er (resistance temperature detectors). RTD’erna mäter mer exakt än termoelement och kan kombineras med en temperaturtransmitter. Temperaturtransmittrar omvandlar motståndssignalen till en analog signal. För detta kan man använda DIN-skenetransmittrar och transmitterhuvuden eller kompakta temperaturgivare.

Detaljerad information om de olika termometrarna finns på sidan Principer för temperaturmätning.

Luftfuktighetsmätning är kritisk eftersom luftfuktighet påverkar funktionaliteten hos maskiner och utrustning. Luftfuktighetsgivare kan användas för att mäta luftkvaliteten i ett rum, inklusive CO2-koncentration, luftfuktighet och temperatur.

 

Analysenheter för processanalys

Processanalys erbjuder ett brett utbud av analysenheter. Dessa kan användas för att mäta olika variabler. Dessa inkluderar ph-sensorer för att bestämma vattenkvaliteten. De används ofta i den kemiska industrin, i kraftverk eller i processanläggningar.

Konduktivitetsgivare kan mäta konduktiviteten och koncentrationen av olika medier och bidra till kvalitetssäkring. De används ofta inom livsmedelsindustrin för rengöringsprocesser.

Sensorer för löst syre möjliggör specifik analys av löst syre i vatten eller avloppsvatten och används i avloppsreningsverk, vattenverk och industri.

Redoxgivare används för att indikera förhållandet mellan desinfektionsmedel och föroreningar, till exempel i simbassänger eller vatten- -och avloppsvattenindustrin.

Analystransmittrar hjälper till vid överföringen av de uppmätta värdena.

Det finns ett antal tillämpningar för processtyrning och övervakning för att stödja processinstrumentens mätmetoder.

Dessa inkluderar datahanterare/dataloggar, processdisplayer, temperatur- och processregulatorer och överspänningsskyddsanordningar. Systemkomponenter som HART-kommunikation och Modbus-kommunikation hjälper till med dataöverföring.

Stort urval av processinstrument från välkända varumärken hos Automation24

Automation24 erbjuder ett stort urval av välkända varumärken inom området processinstrumentering. Endress+Hauser är en av världens ledande leverantörer av mätinstrument för industriell processteknik. Erbjudandet består av kompletta processlösningar för flödes-, nivå-, tryck- och temperaturmätning. Dessutom har de enheter för analytiska mätningar och bearbetning av uppmätta värden. Sortimentet imponerarar med omfattande mätprinciper samt modern elektronik som lämpar sig för olika medier och applikationer. En höjdpunkt är de konfigurerbara produkterna. Automation24’s konfigurator möjliggör en skräddarsydd lösning för dina applikationer.

Den innovativa mättekniktillverkaren VEGA har specialiserat sig på mätprinciperna nivå, gränsnivå och tryck. Dessa inkluderar beröringsfria radarnivågivare som erbjuder högsta nivå av mätnoggrannhet, såväl som mångsidiga styrenheter med display. Produkterna imponerar med användarvänliga och intuitiva enhetsinställningar via Bluetooth och möjliggör därmed en enkel installation.

Det globalt aktiva familjeföretaget WIKA erbjuder också konfigurerbara produkter. Med konfiguratorn kan man konfigurera och beställa exakta trycktransmittrar för en mängd olika processförhållanden. Tryckmätområden, utgångar, processanslutningar och andra tekniska egenskaper kan anpassas i beställningsprocessen. Andra populära produkter från WIKA är manometrar, bimetalltermometrar och motståndstermometrar.

Tillverkaren ifm är en pålitlig leverantör av vätskemätteknik som används inom livsmedelsindustrin och verktygsmaskiner. Innovativa vätskesensorer har utvecklats för att mäta tryck, nivå, temperatur, flöde och konduktivitet. För användning i hygieniska applikationer finns versioner speciellt utformade för dessa krav. Den inbyggda IO-Link-tekniken möjliggör snabb driftsättning och enkel installation.

NOVUS Automation är specialist på temperaturregulatorer och dataloggar inom processinstrumentering. Erbjudandet täcker ett brett utbud med omfattande lösningar för temperatur- och processkontroll. Dessutom finns flexibla och tillförlitliga mätdatadisplayer och loggar samt temperatursignalomvandlare i olika utföranden för att passa din applikation.

GHM Group förenar starka tillverkare av mät- och styrteknik under ett pch samma tak. Detta inkluderar varumärket Honsberg, vars produkter mäter och övervakar flöde och nivå i processanläggningar och maskiner. Pålitlig industriell elektronik såsom termostater finns i Martens portfölj. Bärbara handhållna mätnstrument för olika mätvariabler och behov finns tillgängliga från leverantören Greisinger.

Tillverkaren av temperaturmätteknik INOR, från Krohne Messtechnik, erbjuder universella temperaturtransmittrar som DIN-skenetransmittrar och transmitterhuvuden . Transmitterparametrarna kan enkelt ställas in med en smartphone tack vare det inbyggda NFC-gränssnittet. Det finns även Ex-godkännanden och HART-gränssnitt för krävande applikationer.

Med Georg Fischer, även känd under namnet +GF+, tillför en global expert inom mätteknik och rörsystem till utbudet. +GF+ erbjuder mycket exakta och ekonomiskt fördelaktiga flödesgivare med sina svävkroppsmätare.

Andra produkter inkluderar icke-invasiva flödesmätningar via ultraljudsflödesmätare. Ett annat fokus är hållbara och lätta magnetiskt-induktiva flödesmätare av plast.

Tillverkaren Staal Instruments är expert på området för nivåmätning med hög precision och volymmätning. Produkterna imponerar med förmågan att övervaka processerna på distans. De molnbaserade radarnivågivarna kan t.ex. registrera nivåer av vätskor och bulkmaterial i tunnor och vattendrag och trådlöst överföra data. Detta gör dem särskilt lämpliga för avlägsna platser eller mobila applikationer. StaalCloud erbjuder fjärråtkomst. Beroende på din förbrukning kan du välja mellan flexibla datatariffer.

Dra nytta av automatiserade processer och förenklad kvalitetskontroll genom processinstrument. Beställ mätinstrument bekvämt online nu till de bästa priserna från Automation24's omfattande utbud.

Om du har några frågor om produkterna hjälper Automation24's tekniska support dig gärna. Kontakta oss nu!