Frekvensomriktare


Frekvensomriktare i drift

Frekvensomriktare är också kända som frekvensomvandlare och används för att styra varvtalet på elektriska motorer.

I detta syfte omvandlar de växelspänning till en ändring i frekvens och amplitud på växelspänningen.

Styrning av varvtalet är förknippat med många fördelar. Till exempel optimeras processer genom anpassning av motorkraften till de respektive krav som finns samt reducerar de mekaniska laster som finns på utrustningen.

Var används frekvensomriktare?

Frekvensomriktare används överallt där motorer måste drivas och styras.

Som exempel kommer de således till användning i följande branscher:

  • Produktionsanläggningar
  • Fastighetsautomation
  • Transportteknik
  • Vattenhantering

Eftersom det nu och i framtiden satsas mer och mer på energieffektiv drift, ökar behovet av enheter med variabla varvtal. I detta sammanhang blir användningen av frekvensomriktare allt viktigare.

 

Frekvensomriktare från Siemens hos Automation24

Hos Automation24 får du SINAMICS V20 frekvensomriktare från tillverkaren Siemens i olika storlekar. De kompakta frekvensomriktarna är avsedda för basanvändning inom spannet från 0,12 till 15 kW. De konsumerar lite energi tack vare sitt ECO-läge eftersom motorströmmen då blir anpassad till belastningen.

Tack vare olika konstruktions- och anslutningskoncept installeras frekvensomriktarna snabbt och enkelt.

Även användandet är enkelt. Standardinställningarna för typiska användningsområden möjliggör en snabb installation utan användning av tekniska hjälpmedel.

Tack vare den valfria webbservermodulen Smart Access Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-5AA0, kan hanteringen förenklas ytterligare. Med den inbyggda Access Point möjliggörs trådlösa länkar till mobila enheter. Dessutom drar du nytta av andra praktiska funktioner som startguide, parametreringsinställning samt övervakningsmöjligheter.

Du kan även köpa kompletterande produkter såsom Bromsmotstånd SINAMICS - 6SL3201-0BE21-0AA0 med motsvarande monteringsadapter SINAMICS G110 - 6SL3261-1BA00-0AA0 för att snabbt kunna bromsa tunga laster. Med parameterinläsaren SINAMICS V20 - 6SL3255-0VE00-0UA1 kan du läsa in och kopiera parameteruppsättningar utan strömanslutning. Med Basic Operator Panels såsom SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-4BA1 och BOP-Interfacet SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-2AA1 kan frekvensomriktaren manövreras utanför kopplingsskåpet.

Köp frekvensomriktare nu hos Automation24 till rimliga priser och beväpna dig för framtiden. På lång sikt kommer du att dra nytta av energieffektiva processer, du skyddar din utrustning och sparar pengar.