Processgivare


Processgivarnas funktion

Processgivarna har olika uppgifter vid industriell användning, som registrering och övervakning av processvärden. De kontrollerar exempelvis det befintliga trycket i pneumatiska anläggningar, meddelar aktuella nivåer och registrerar temperaturen under känsliga processer. Det kan handla om utvärderingselektronik och anslutningsbara givare som övervakar förloppen i anläggningen.

Var används processgivare?

Processgivare har en viktig funktion och används inom flera branscher, som dessa:

  • Livsmedelsindustri
  • Kemisk industri
  • Hydraulik
  • Avloppsvattenteknik

Processgivare används för övervakning inom avloppsvattenteknik, exempelvis för nivå i behållare eller tryck i hydraulsystem och förmedlar de aktuella mätvärdena till styrenheten. Dessutom finns det särskilda givare som registrerar intrång av oönskade vätskor, som vatten i oljan.

 

Processgivare hos Automation24

Automation24 har olika processgivare på lager som kan integreras i tekniskt avancerade anläggningar. Här kan du hitta flödesgivare, även kallade flödesvakter, som används särskilt för övervakning av vätskor och gasformiga medier. För att överföra signaler från flödesgivare på ett standardiserat och därmed säkert sätt, bör du dessutom beställa signalomvandlare/utvärderingselektronik.

Webbutiken erbjuder dessutom genomströmningsgivare som tryckluftsräknare, mekanisk-elektroniska genomströmningsvakter och magnetiskt-induktiva genomströmningsgivare. Ett exempel är den magnetiskt-induktiva genomströmningsgivaren SM7000 från ifm electronic. Den övervakar genomströmningen av ledande vätskor, som kylvätska, som krävs i svetsningsanordningar. Givaren är planerad för genomströmningsvolymer på upp till 100 liter per minut. De aktuella mätvärdena visas på en 4 teckens LED-display.

Om det handlar om mätning av olika vätskor i en behållare är nivågivarna det rätta valet. Du kan välja mellan nivågivare som arbetar kapacitivt och de som fungerar med hjälp av mikrovågor. Övervakning av vätskor och kontroll av behållare bör utföras med gränsnivågivare. De meddelar om ett angivet nivåvärde över- eller underskrids men till skillnad från nivågivarna anger de inte den aktuella vätskenivån.

Om du vill registrera trycket i din anläggning fysikaliskt ska du titta närmare på manometrarna i denna kategori. Om du i första hand vill registrera temperaturen finns det andra mycket väl lämpade produkter i vår portfölj. För att registrera temperaturen elektroniskt, rekommenderar vi temperatursensorer eller temperaturgivare. Elektrisk registrering av temperaturer utförs med motståndstermometrar, som även benämns PT100-sensorer eller industriella temperaturgivare. Vi rekommenderar särskilt inskruvningsgivaren TM4101. Den registrerar exakta temperaturer i området mellan minus 40 och plus 150 grader Celsius. Det är en robust givarstång med en tjocklek på 6 mm som klarar ett högt tryck på upp till 400 bar och den har en optimal aktiveringstid på T05 = 1 s och T09 = 3 s.

Om du föredrar mekanisk temperaturmätning, är bimetalltermometrarna i vårt sortiment ett bra val.

Hos Automation24 finns ett stort utbud av processgivare till mycket förmånliga priser. Välj en lämplig givare som garanterar ett säkert arbetsflöde i din anläggning!