Processgivare


Processgivarnas funktion

Processgivarna har olika uppgifter vid industriell användning, som registrering och övervakning av processvärden. De kontrollerar exempelvis det befintliga trycket i pneumatiska anläggningar, meddelar aktuella nivåer och registrerar temperaturen under känsliga processer. Det kan handla om utvärderingselektronik och anslutningsbara givare som övervakar förloppen i anläggningen.

Var används processgivare?

Processgivare har en viktig funktion och används därför inom flera branscher, t.ex. dessa:

Processgivare används för övervakning i avloppsanläggningar, exempelvis för nivå i behållare eller tryck i hydraulsystem och förmedlar de aktuella mätvärdena till styrenheten. Dessutom finns det särskilda givare som registrerar intrång av oönskade vätskor, som vatten i oljan.

Processgivare hos Automation24

Automation24 har olika processgivare på lager som kan integreras i tekniskt avancerade anläggningar. Detta inkluderar särskilt produkter från den erfarna sensorspecialisten ifm.

Så att du pålitligt kan övervaka trycket i dina anläggningar och system inom olika tillämpningsområden, erbjuder vi tryckgivare i olika modellserier.

Du hittar också flödesgivare, även kallade flödesvakter, som används speciellt för att övervaka flytande och gasformiga medier.

För en överblick över tillståndet i din process kan du dessutom använda de signalomvandlare/analysenheter som finns tillgängliga i sortimentet.

I webbutiken finns dessutom mekatroniska och magnetiskt-induktiva flödesmätare samt vortexgivare. Ett exempel är den magnetiskt-induktiva flödesmätaren SM7000 från ifm electronic. Den övervakar genomströmningen av ledande vätskor, som t.ex. kylvätska, som krävs i svetsutrustning. Givaren är avsedd för flödesvolymer på upp till 100 l/min. De aktuella mätvärdena visas på en 4-siffrig LED-display.

Om det handlar om mätning av vätskor i en behållare är nivågivare det rätta valet. Du kan välja mellan nivågivare som arbetar med kapacitiv teknik och de som fungerar med hjälp av styrda mikrovågor. Övervakning och kontroll av vätskor i en behållare bör utföras med gränslägesgivare. De meddelar om ett angivet nivåvärde över- eller underskrids men till skillnad från nivågivarna anger de inte den aktuella vätskenivån.

Om du vill registrera det fysikaliska trycket i din anläggning ska du titta närmare på manometrarna i denna kategori.

Om du däremot i första hand vill registrera temperaturen finns det andra mycket väl lämpade produkter i vår portfölj. För att registrera temperaturen elektroniskt, rekommenderar vi temperaturgivare eller temperaturtransmittrar. Elektrisk registrering av temperaturer utförs med motståndstermometrar, som även benämns PT100-givare eller industriella temperaturgivare. Vi rekommenderar särskilt inskruvningsgivaren TM4101. Den registrerar exakta temperaturer i området från minus 40 till plus 150 °C. Det är en robust givarstång med en tjocklek på 6 mm som klarar ett högt tryck på upp till 400 bar och den har en optimal aktiveringstid på T05 = 1 s och T09 = 3 s.

Om du föredrar mekanisk temperaturmätning, är bimetalltermometrarna i vårt sortiment ett bra val.

För processgivare med IO-Link gränssnitt hittar du även lämpliga IO-Link masters och programmeringsverktyg i kategorin IO-Link.

Hos Automation24 finns ett stort urval av processgivare till mycket förmånliga priser. Välj en lämplig givare nu och garantera ett säkert arbetsflöde i din applikation!