Skyddsteknik


Skyddstekniken är livsviktig inom automatiseringsteknik

Säkerhetskomponenterna inom automatiseringstekniken omfattar bland annat dvärgbrytare, jordfelsbrytare, motorskyddsbrytare och lastövervakning. De används för att skydda anläggningen och användaren. I nödsituationer, som kortslutning, överbelastning och felström (skillnad mellan utgångs- och ingångsström), frånkopplar säkerhetskomponenterna. Dvärgbrytare och motorskyddsbrytare kan även användas för manuell koppling, exempelvis vid underhållsarbeten.

Skydd för anläggning och förbrukare

Automation24 erbjuder skyddsteknik för alla behov. Modulsystemet SIRIUS från Siemens används för att skapa optimala lösningar för att ansluta skyddsteknik och kopplingsteknik, exempelvis för motorskyddet. Dvärgbrytare och jordfelsbrytare kan monteras på lämpligt vis i alla kopplingsskåp med hjälp av lämpliga tillbehör. Murrelektronik erbjuder högkvalitativ lastövervakning för att övervaka styrkretsar.

Välj mellan olika applikationer och konstruktioner och skydda dig och ditt system med skyddsteknik från Automation24.

 

Säkerhet genom rätt val av skyddsteknik

Naturligtvis ska säkerhetskomponenter vara anpassade till miljöförhållanden och processkrav. Det är viktigt att ta hänsyn till utrustningens olika effekter och egenskaper:

  • Mätström
  • Spänningsområde
  • Antal poler och kanaler

Mätströmmen och spänningsområdet beror på anläggningens olika komponenter. Hos Automation24 erbjuds bland annat: lastövervakningen Murrelektronik MICO BASIC 4.2, jordfelsbrytaren Siemens 5SV3312-6, motorskyddsbrytaren Siemens 3RV2011-0CA10 och dvärgbrytaren Siemens 5SY4110-7. Givetvis kan du även beställa lämpliga tillbehör.

Hos Automation24 finns kostnadseffektiv kopplingsteknik från välkända tillverkare. Beställ lämplig skyddsteknik till din anläggning här!