Motorskyddsbrytare


Brytare för motorskydd och startkombinationer

En motorskyddsbrytare är ett elektromekaniskt kopplingsdon för till- och frånkoppling av strömkretsar i maskiner eller anläggningar. Vid störningar på grund av kortslutningar eller överbelastning frånkopplar motorskyddsbrytaren automatiskt. De används för att skydda anläggningar och laster. Motorskyddsbrytaren används för säker separation av anläggningen från elnätet vid underhållsarbeten och justeringar eller för driftsberoende in/urkoppling av maskiner för minimerat stillestånd. Vi skiljer mellan motorskyddsbrytare för motorskydd, så kallade motorbrytare med integrerad övervakning av överbelastning och motorskyddsbrytare för startkombinationer för enbart kortslutningsskydd.

Industriell användning av motorskyddsbrytare

Motorskyddsbrytare används inom nästa alla industriella områden. Här är några exempel:

  • som motorskydd för drivenheter
  • som motorskyddsbrytare för transformatorer
  • som skyddsströmställare för startkombinationer

Genom skruvförbandstekniken underlättas montering och ledningsdragning av effektbrytarna.

Motorskyddsbrytare hos Automation24

Hos Automation24 hittar du motorskyddsbrytare från Siemens i kategorin skyddsteknik och som en del av SIRIUS industriella styrapplikationer kan de kombineras perfekt med reläer, överlastreläer och mjukstartare. Komponenterna finns både i storlek S0 och S00. Driftströmmen vid AC -3 400 V varierar beroende på brytare mellan 0,2 och 36 A. Utöver motorskyddsbrytare för motorskydd, som motorskyddsbrytaren Siemens 3RV2011-0CA10 och för startkombinationer, som motorskyddsbrytaren Siemens 3RV2311-0AC10 erbjuder vi även lämpliga tillbehör.

Hos Automation24 finns ett stort urval av motorskyddsbrytare till mycket förmånliga priser.

Välj rätt motorskyddsbrytare till din anläggning!