SIRIUS modulära konstruktioner

Siemens Logo

Styra, skydda, starta och övervaka motorer och anläggningar är enkelt med SIRIUS-produkterna för industriella styrapplikationer. Lika enkelt är det att montera och använda produkterna i kopplingsskåp. SIRIUS-produkterna är ett effektiv alternativ till de klassiska konstruktionerna.Enkelt, enklare, SIRIUS modulära konstruktion

SIRIUS-produkterna har många fördelar i jämförelse med de klassiska konstruktionerna

SIRIUS modulerna är en smidig och utrymmesbesparande lösning vid montering i kopplingsskåp och har följande fördelar jämför med de klassiska konstruktionerna:

  • Modulär konstruktion
  • Enkel ledningsdragning och idrifttagning
  • Nästan underhållsfria och mycket pålitliga
  • Hög driftsäkerhet
  • Passande tillbehör erbjuds

Den modulära konstruktionen och enkla ledningsdragningen gör att de olika SIRIUS-produkterna med samma monteringsstorlek enkelt kan kombineras med varandra. Den perfekta mekaniska anpassningen av konstruktionen ger dessutom högre driftsäkerhet och mindre underhåll. Idrifttagningen går snabbare på grund av att det inte krävs någon komplicerad ledningsdragning och att monteringen förenklas med de olika tillbehören som erbjuds.

SIRIUS-produkterna är därför ett flexibelt och pålitligt alternativ till andra lösningar med klassiska konstruktioner och de används ofta för industriella styrapplikationer.

SIRIUS-produkter hos Automation24

Hos Automation24 finns många SIRIUS-komponenter i kategorin Kopplingsteknik, där hittar du effekt-, halvledar- och hjälpreläer samt övervakningsreläer, kompakta avgreningar, startutrustning och mjukstartare. Inom området Skyddsteknik finns dessutom motorskyddsbrytare och motorskydd. Alla komponenter har anslutning med skruvförband för säker ledningsdragning. Kompakta avgreningar, som Siemens 3RA6120-1DB32 är en extra effektiv och utrymmessnål lösning, eftersom överströmningsövervakning och motorskyddsbrytare finns i samma hus.

SIRIUS-produkter från Siemens är den ideala lösningen för snabb och enkel montering i kopplingsskåp. Hitta komponenterna som uppfyller alla dina önskemål hos Automation24.