Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1612 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (244 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (24 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (649 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Ventiler och industriarmaturer Ventiler och industriarmaturer
Ventiler och industriarmaturer (36 resultat) Visa alla
Magnetventiler
Magnetventiler (36 resultat) Visa alla
2/2-vägsventiler 2/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler
Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (1 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (1 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

Datalogic SG4 BASE säkerhetsljusridåer

Hand- och fingerskydd av hög kvalitet – tillgängligt direkt till bästa pris

Datalogic SG4 BASE säkerhetsljusridåer är ett utmärkt val! De som arbetar med och i närheten av maskiner, automatiserad utrustning eller robotar är ofta inte medvetna om farorna. De möjliga effekterna på alla användares hälsa kan dock vara förödande. Som så ofta är förebyggande åtgärder det bästa skyddet! Här behövs rätt säkerhetsteknik. I den här guiden får du veta varför säkerhetsljusridåer kan vara den bästa lösningen och vilka viktiga urvalskriterier och installationsinstruktioner som måste beaktas samt varför du ska välja Datalogic SG4 BASE-serien.Säkerhetsljusridåer Datalogic

Om du redan känner till produktserien och vet vad du vill ha:

Direkt till SG4 BASE-serien

Skulle du hellre vilja få rådgivning direkt från någon av våra utbildade tekniker?

Starta din kostnadsfria konsultation nu

Vill du ha en allmän guide om säkerhetsljusridåer i ett kompakt format?

Ladda ner den kompakta guiden gratis


Varför ska man förebygga faror med ljusridåer?

I många tillverkningsprocesser lurar faror som härrör från maskiner och driftpersonalen måste skyddas från dessa. Manuellt arbete och arbetsstationer som exempelvis pressar, skär-, bocknings- och stansmaskiner, utgör en särskilt hög risk. Utan lämpliga skyddsåtgärder kan det hända alltför snabbt att användare kommer i kontakt med rörliga maskindelar. Konsekvenserna: skärsår, blåmärken, frakturer, stukningar eller ännu allvarligare skador. För att förhindra att detta händer är det viktigt att fingrar, händer och andra kroppsdelar som kommer in i farliga områden upptäcks på ett säkert sätt. På så sätt kan farliga maskinrörelser stängas av automatiskt. Säkerhetsljusridåer är en idealisk lösning för detta!

Manuell arbetsstation

Bild 1: Risken för skador i tillverkningsprocesser är mycket hög.

konstruktion

Bild 2: Säkerhetsljusridå - struktur

Vad är säkerhetsljusridåer och hur fungerar de?

Säkerhetsljusridåer räknas till de optoelektroniska säkerhetsgivarna. De består av en sändar- och en mottagarenhet och deras funktionsprincip liknar envägsfotoceller inom kategorin fotoceller/ljussensorer, som framför allt används för positionsdetektering.

Till skillnad från konventionella fotoceller sänds dock ett stort antal ljusstrålar från en ljusridåsändare till mottagarmodulen med definierade intervall. Detta skapar en virtuell och mycket tätmaskig barriär för att avgränsa eller säkra farliga områden. Så snart fingrar, händer eller andra kroppsdelar tränger igenom denna barriär och bryter ljusstrålarna, kan de farliga processerna stängas av automatiskt. Detta förklarar varför säkerhetsljusridåer tillhör kategorin beröringsfria skyddsanordningar (BVS).

En annan viktig skillnad mot standardljusbarriärer är att säkerhetsljusridåer som säkerhetsgivare har lämplig säkerhetsteknik eller egenskaper för att förhindra oväntade fel. Till exempel har de redundanta OSSD-utgångar som vidarebefordrar kopplingstillstånden till motsvarande felsäkra styrsystem eller säkerhetsbrytare. OSSD är förkortning för "Output Signal Switching Device". Dessa utgångar avger periodiska testpulser för att upptäcka eventuella kortslutningar. Dessutom har säkerhetsljusridåer även självtestfunktioner som motverkar systemfel.

Tillbaka till översikten


Säkerhetsljusridåer vs. Säkerhetsljusgaller

Visste du kanske detta redan? Det är inte ovanligt att säkerhetsljusridåer och säkerhetsljusgaller används omväxlande som synonyma termer. Detta stämmer dock inte. Även om de på utsidan knappast skiljer sig från varandra, finns det väsentliga skillnader vad gäller deras egenskaper och lämpliga användningsområden.

En av de största skillnaderna är upplösningen. Medan ljusridåer genererar ett stort antal ljusstrålar med litet avstånd, bildar ljusgaller vanligtvis bara två till fyra ljusstrålar med betydligt större avstånd.

Detta beror på de olika tillämpningar för vilka de är designade. Medan säkerhetsljusridåer används för finger- och handskyddsdetektering i farozoner, används ljusgaller för mer omfattande områdesskydd, vilket gör att kroppsdetektering med färre ljusstrålar räcker.

Riskzonsskydd

Bild 3 Riskzonsskydd med säkerhetsljusridå

områdesskydd

Bild 4 Områdesskydd med säkerhetsljusgaller

Områdesskydd är ofta aktuellt inom logistikapplikationer. I detta sammanhang är muting också en viktig efterfrågad egenskap, som gör att ljusridåer tillfälligt kan förbigås, till exempel för att flytta ut pallar från riskområdet utan att systemprocesserna stannar. Direkt efter att pallen har transporterats återaktiveras ljusgallret för att upptäcka personer som kommer in i riskområdet igen.

I de flesta fall kräver inte punktskydd med ljusridåer någon muting-funktion, eftersom man sällan behöver transportera material från det riskfyllda området.

Tillbaka till översikten


Vilka är urvalskriterierna för din säkerhetsljusridå?

Valet av en lämplig säkerhetsljusridå är mycket enkelt. Ta bara hänsyn till dessa tre till fyra urvalskriterier:

1) Upplösning:

Beskriver avståndet mellan ljusstrålarna. Detta definierar vilken del av kroppen som kan detekteras på ett tillförlitligt sätt.

 • Fingerskydd: 14 mm
 • Handskydd: 30 mm

2) Skyddsfältets höjd

Representerar höjden på området som ska skyddas av säkerhetsljusridån. Detta beror på storleken på det tillgängliga riskområdet.

3) Skyddstyp

Ger information om ljusridåns inre struktur för att skydda mot oväntade fel. Särskilt skiljer man på säkerhetsljusridåer typ 2 och typ 4 (sällan typ 3).

Ju högre typ, desto högre prestandanivå (PL) som kan uppfyllas enligt standarden DIN EN ISO 12849.

Ljusridåer av typ 4 uppfyller kraven upp till PLe.

Numera har ljusridåer av typ 4 blivit standard och ljusridåer med lägre typer försvinner gradvis från marknaden.

4) Intervall (valfritt)

Beskriver det maximala avståndet mellan sändare och mottagare. Den maximala räckvidden för de flesta säkerhetsljusridåer är dock vanligtvis så stor att den spelar roll i väldigt få applikationer. Det anses därför vara ett frivilligt kriterium.

Det finns andra designfunktioner där säkerhetsljusridåer kan skilja sig åt. Dessa inkluderar till exempel en extremt smal design eller frånvaron av en död zon. Dessa särskiljande egenskaper är dock avsedda för mycket få industriella tillämpningar. I de flesta fall är användningen av ljusridåer med standardfunktioner fullt tillräcklig.

Tillbaka till översikten


Hur installerar och testar du säkerhetsljusridåer på ett korrekt sätt?

Innan säkerhetsljusridåer kan användas är det för det första viktigt att de är korrekt installerade och att deras funktionalitet kontrolleras.

Att välja rätt minimiavstånd

En mycket viktig punkt är att hålla rätt minimiavstånd mellan ljusridån och riskpunkten. Reglerna för detta är tydligt definierade i standarden DIN EN ISO 13855.

Ljusridå säkerhetsavstånd - beräkningsformel:

S = K * (t1 + t2) + C

S = min. säkerhetsavstånd

K = närmandehastighet

t1 = reaktionstid för ljusridån

t2 = maskinens reaktionstid till stillastående

C = maximalt avstånd för oupptäckt rörelse bakom ljusridån


 • K och C anger standarden.
 • K som grepphastighet = 2 000 mm/s,
  • om resultatet av denna formel > 500 mm kan K = 1 600 mm/s (gånghastighet) användas
 • C motsvarar 8 * (upplösning (d) - 14 mm)
  • d.v.s. vid användning av en 14 mm ljusridå, C = 0 mm,
  • och för en 30 mm ljusridå, C = 128 mm

Följande formler härleds från detta:

För ljusridåer med 14 mm upplösning: S = 2 000 mm/s * (t1+t2)

För ljusridåer med 30 mm upplösning: S = 2 000 mm/s * (t1+t2) + 128 mm

Ljusridå säkerhetsavstånd: enligt DIN EN ISO 13855

Bild 6 – Ljusridåsäkerhetsavstånd: enligt DIN EN ISO 13855 måste ett minimiavstånd hållas

Bypass-skydd

Vid korrekt installation av en säkerhetsljusridå är det absolut nödvändigt att kroppsdelar som kommer in i ett farligt område upptäcks, utan undantag. Förutsättningen för detta är korrekt val av lämplig skyddsfältshöjd, så att det inte går att ta sig förbi ljusridån in i farozonen.

Dessutom måste det säkerställas att ingen kan stå obemärkt bakom ljusridån. Om säkerhetsavståndet för en applikation är mycket högt är det därför absolut nödvändigt att installera en extra horisontell ljusridå.

Korrekt montering:
Korrekt montering

Bild 7: Montering med litet säkerhetsavstånd / Bild 7.1: Det får inte vara möjligt att gå förbi en säkerhetsljusridå.

Otillåten montering:
Otillåten montering

Bild 8: Vid mycket högt säkerhetsavstånd måste en säkerhetsljusridå monteras horisontellt. / Bild 8.1: Oupptäckt närvaro bakom ljusridån får inte vara möjlig.

Anpassningsstöd

Eftersom ljusstrålarna som sänds ut av ljusridån inte är synliga, kan det vara mycket svårt att rikta in sändaren och mottagaren över långa avstånd. Laserpekare som är monterade på sändaren kan vara till hjälp.

Vibrationsskydd

Säkerhetsljusridåer är utformade på ett sådant sätt att de gör att maskiner stängs av så snart ljusstrålen som sänds ut av sändaren inte kan nå mottagaren. För kraftigt vibrerande maskiner är detta dock ett hinder, eftersom vibrationen kan göra att sändare och mottagare tillfälligt förskjuts från varandra. Vibrationstunga applikationer kräver därför användning av speciella vibrationsdämpare för att förhindra falsk triggning.

Dagliga funktionstester med teststickor

Förtroende är bra, men kontroll är bättre. Detta gäller även säkerhetsljusridåer! För att verifiera korrekt funktionalitet och för att minska risken för skadeståndsansvar vid fel rekommenderas ett dagligt funktionstest av varje säkerhetsljusridå.

För att göra detta förs en teststav genom skyddsfältet för att kontrollera att ljusridåns strålar bryts på ett korrekt sätt. Teststaven måste ha samma diameter som upplösningen för respektive ljusridå.

Tillbaka till översikten


Datalogic säkerhetsljusridåer SG4 BAS: Fördelarna för dig

Ljusridåerna i SG4 BASE-serien från Datalogic är perfekta för de flesta industriella applikationer tack vare sina grundläggande funktioner. De övertygar med följande egenskaper:

 • Upplösning:
  • 14 mm (för fingerskydd)
  • 30 mm (för handskydd)
 • Skyddsfältets höjd: från 150 mm till 1050 mm
 • Skyddstyp: Typ 4 (upp till PLe)
 • Omfattande leveransinnehåll: sändare och mottagare samt monteringsfästen i ett set

Till produkterna

Datalogic SG4 BASE – fördelar

Datalogic SG4 BASE hos Automation24: det bästa valet av fyra anledningar!

Säkerhet måste inte vara dyrt! Detta gäller även ljusridåer. Dyra tillverkarmodeller är ofta inte nödvändiga här, eftersom de flesta industriella tillämpningskrav kan tillgodoses med lösningar för grundläggande funktioner. De högkvalitativa Datalogic SG BASE säkerhetsljusridåerna uppfyller mer än väl dessa krav. Vi på Automation24 går ett steg längre: som officiell partner till Datalogic och Datasensing är vi glada över att kunna erbjuda dig denna serie i vår onlinebutik med ojämförliga villkor även i dessa exceptionella tider.

Datalogic SG4 BASE – dina Automation24-fördelar

När du beställer Datalogic ljusridåer från Automation24 drar du nytta av:

 1. Oöverträffade priser - 40 % under listpriset
 2. Direktleverans från vårt företagslager utan onödiga omvägar
 3. Snabba leveranstider vid lagertillgång
 4. Snabb lagerpåfyllning

Automation24 erbjuder dig typ 4 säkerhetsljusridåer från SG BASE-serien för finger- och handskydd upp till en skyddsfältshöjd på 1 050 mm.

Passande tillbehör för säkerhetsgivare i form av teststavar, laserpekare som justeringshjälpmedel och vibrationsdämpare finns också i sortimentet.

Övertygande skyddsegenskaper, allt från en enda källa med utmärkta leveransvillkor, och sist men inte minst oslagbara priser - det finns med andra ord många skäl till att köpa Datalogic ljusridåer. Bli övertygad redan idag och skydda dig själv och andra användare från allvarliga skador.

Beställ nu

Tillbaka till översikten


Säkerhetsljusridåer, en kompaktguide: för gratis nerladdning

Vill du ha all viktig information om säkerhetsljusridåer till hands? Vår praktiska kostnadsfria kompaktguide hjälper dig att välja rätt ljusridåer för din applikation och ger dig användbar information om de

 • viktigaste fakta som finns om säkerhetsljusridåer
 • särskiljande egenskaper mellan ljusridåer och ljusgaller
 • olika typer av installationer
 • tips för installation och funktionstest
 • i enlighet med gällande standarder
 • avgörande urvalskriterier
Ladda ner guiden om säkerhetsljusridåer gratis
Säkerhetsljusridåer whitepaper

Tillbaka till översikten