Stäng meny
Sensorsystem Sensorsystem Processinstrument Processinstrument
Processinstrument (1612 resultat) Visa alla
Tryckmätning Tryckmätning Flödesmätning Flödesmätning Nivåmätning Nivåmätning Temperatur- och fuktmätning Temperatur- och fuktmätning Processanalys Processanalys Processkontroll och övervakning Processkontroll och övervakning Systemkomponenter Systemkomponenter
Styrningsteknik Styrningsteknik
Styrningsteknik (244 resultat) Visa alla
LOGO! Modulära styrsystem LOGO! Modulära styrsystem SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Operatörspaneler HMI Operatörspaneler IO-Link IO-Link
IO-Link (24 resultat) Visa alla
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeringsverktyg IO-Link programmeringsverktyg
IoT-komponenter IoT-komponenter
IoT-komponenter (12 resultat) Visa alla
IoT-gateways IoT-gateways
Övriga komponenter Övriga komponenter
Övriga komponenter (25 resultat) Visa alla
Industriella USB-minnen Industriella USB-minnen Programvara Programvara
Säkerhetsteknik Säkerhetsteknik
Säkerhetsteknik (649 resultat) Visa alla
Säkerhetsgivare Säkerhetsgivare Säkerhetsbrytare Säkerhetsbrytare Felsäkra styrsystem Felsäkra styrsystem Säkerhetslås Säkerhetslås Enheter för säkerhetsinmatning Enheter för säkerhetsinmatning Säker drivteknik Säker drivteknik
Industriell kommunikationsteknik Industriell kommunikationsteknik Mät- & Reglerteknik Mät- & Reglerteknik Kontroll och signalering Kontroll och signalering Kopplingsteknik Kopplingsteknik Ventiler och industriarmaturer Ventiler och industriarmaturer
Ventiler och industriarmaturer (36 resultat) Visa alla
Magnetventiler
Magnetventiler (36 resultat) Visa alla
2/2-vägsventiler 2/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 3/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler 5/2-vägsventiler
Skyddsteknik Skyddsteknik Drivteknik Drivteknik Kapslingar Kapslingar Industribelysning Industribelysning Anslutningsteknik Anslutningsteknik Spänningsförsörjning Spänningsförsörjning Verktyg Verktyg Automation24 profilbutik Automation24 profilbutik ERBJUDANDEN ERBJUDANDEN
ERBJUDANDEN (1 resultat) Visa alla
Utförsäljning Utförsäljning
Utförsäljning (1 resultat) Visa alla
SALE - Programvara SALE - Programvara
0 Varukorg
0,00 kr
Artiklar i varukorgen 0

Din varukorg är för närvarande tom

Resultat ()

NÖDSTOPP STOPPKATEGORI 1: Maskindirektiv, föreskrifter med mera

Exklusivt för dig: Experttips för val av rätt nödstoppsbrytare

Nödstoppsknappar, som även kallas nödbrytare, är oumbärliga för att avvärja faror inom industriapplikationer. Det finns dock många regler för professionellt bruk. Men vilka av dessa riktlinjer är särskilt viktiga? Och vilka kriterier måste du beakta när du väljer nödbrytare? Du hittar svaren här:


NÖDSTOPP STOPPKATEGORI 1: Maskindirektiv, föreskrifter med mera

Vet du redan allt om nödstoppsknappar?

Direkt till nödstoppsprodukterna

Föredrar du att få personlig rådgivning?

Begär en kostnadsfri konsultation nu

Vill du ladda ner en kompakt guide om nödstopp?

Ladda ner gratis nu


Följer ditt nödstopp maskindirektivet?

Nödstoppsanordningar är en integrerad del av den funktionella säkerheten.

Enligt det europeiska maskindirektivet EU 2006/42/EG får ingen utrustning utgöra en risk för människor eller miljö. För att säkerställa detta måste de flesta maskiner vara utrustade med minst en nödstoppsanordning. På så sätt kan riskerna för oförutsedda farliga situationer minimeras. Överensstämmelse med maskindirektivet är en förutsättning för att få CE-märkning. Utan detta kriterium får en utrustning varken säljas eller användas i Europa.

Nödstoppssystem är att betrakta som kompletterande skyddsåtgärder mot oförutsedda faror. De ersätter inte i något fall behovet av en riskbedömning. Om arbetsprocesserna kräver det kan ytterligare säkerhetsteknik behövas.

Vad är skillnaden mellan nödstopp i stoppkategori 0 och stoppkategori 1?

Det är inte ovanligt att nödstopp i stoppkategori 0 och stoppkategori 1 förväxlas. Det finns dock en stor skillnad.

Nödstoppsanordningar i stoppkategori 1 skyddar mot farliga rörelser utan att helt stänga av systemen.

Nödstoppsanordningar i stoppkategori 0 är å andra sidan vanligtvis huvudströmbrytare för nödstopp. Dessa kopplar bort utrustningen helt från kraftförsörjningen som skydd mot farliga spänningar.

Dessa båda system kan inte fungera samtidigt, eftersom nödstoppsfunktionen kräver strömförsörjning till en styrsignal för att kunna genomföras

Kort sammanfattning: I en nödsituation utlöser en nödstoppsfunktion i stoppkategori 1 en avstängning av anläggningen, medan ett nödstoppskommando i stoppkategori 0 stänger av alla system helt och hållet.

Beroende på riskbedömningen prioriteras skydd mot farliga rörelser, särskilt i tillverkningsanläggningar. Därför används främst nödstopp i stoppkategori 1 här.

Tillbaka till översikten

Bild 1: Skillnad mellan nödstoppsbrytare i stoppkategori 0 och 1

Bild 1: Skillnad mellan nödstoppsbrytare i stoppkategori 0 och 1

Vilka bestämmelser måste måste du ta hänsyn till när det gäller nödstoppsanordningar?

Ett antal föreskrifter måste följas för korrekt användning av nödstoppsanordningar. De viktigaste riktlinjerna beskrivs nedan.

Standarden EN ISO 13850: 2008 definierar hur nödstoppsknappar ska implementeras. De måste finnas vid varje kontrollstation. De ska installeras på en väl synlig och snabbt och säkert åtkomlig installationsplats.

Så snart en nödstoppsbrytare aktiveras prioriteras den härav utlösta funktionen framför alla andra processer. Detta innebär att systemet måste stängas av omedelbart. Manövreringen av nödstoppsanordningen måste leda till en frånkoppling som inte går att överlista. Standarden EN 60947-5-5 föreskriver att denna process åtföljs av en nödstoppsignal.

Om alla processer ska startas om måste upplåsningen utföras vid manöverpunkten. Detta får dock inte ensamt resultera i en automatisk omstart av systemet. Processerna måste även startas om manuellt.

Bild 2: Nödstoppsbrytare måste vara väl synliga

Bild 2: Nödstoppsbrytare måste vara väl synliga

Enligt standarden EN 60204 måste dessutom nödstoppsanordningen vara väl synlig. För detta ändamål måste nödstoppsbrytare ha en röd knapp på gul bakgrund. Samma standard föreskriver att nödstoppsknappar måste ha dragupplåsning, vilket säkerställer en säker kontaktseparering för bibehållande av maskinsäkerheten. Ett kabelbrott utgör ingen risk för bevarandet av systemets stillestånd, eftersom det på detta sätt inte finns någon kontakt.

Vidare anger EN ISO 13849-1 att nödstoppssystem måste implementeras åtminstone enligt prestandanivå c (PLc).

Särskild försiktighet krävs därför vid seriekoppling av nödstoppsanordningar. Även om brytarna teoretiskt sett kan kopplas i serie finns det en risk för att fel maskeras och att prestandanivån försämras om de används samtidigt. Därför rekommenderas ingen seriekoppling.

Om nödstoppssystem trots allt seriekopplas är det viktigt att den erforderliga prestandanivån uppfylls. Detta gäller i synnerhet vid kompletterande användning av säkerhetsgivare, eftersom simultan aktivering är mycket sannolik i detta fall. För en mer exakt implementering måste ISO/TR24119-standarden beaktas.

För att säkerställa att nödstoppsbrytare används i enlighet med standarderna och för att undvika korskopplingar bör nödstoppssystemens funktionalitet kontrolleras regelbundet. Anslutning av säkra utvärderingsenheter, såsom säkerhetsreläer eller felsäkra styrsystem, är nödvändig för att generera och kontrollera signaler.

Dessutom rekommenderas ett regelbundet, fysiskt test av nödstoppssystemets aktivering. Denna testprocess är inte specificerad i någon standard, men rekommenderas starkt.

Tillbaka till översikten

Bild 3: Anslutningsexempel på detektering av korskoppling med testkontakter

Bild 3: Anslutningsexempel på detektering av korskoppling med testkontakter

Hur man väljer rätt nödstoppsbrytare för sin applikation

Rätt nödstoppsbrytare för din applikation måste först uppfylla de ovan nämnda grundläggande kraven. Dessutom kan du inkludera upp till fyra urvalskriterier när du bestämmer vilken nödstoppsknapp du ska ha.

1) Antal kanaler

Du kan välja mellan 1- eller 2-kanalsversioner, där endast NC-kontakterna räknas. NO-kontakterna används endast i nödstoppsbrytare med signaleringsfunktion.

En riskbedömning krävs för att göra rätt val.

Nödstoppsbrytare måste implementeras åtminstone enligt prestandanivå c (PLc). Detta kan realiseras med 1-kanals versioner. Från prestandanivå d (PLd) rekommenderas 2-kanalsversioner.

Vissa nödstoppsknappar kan erhållas som en komplett enhet inklusive kontakt, medan kontakter för andra modeller måste beställas separat beroende på antalet kanaler.

2) Typ av återställning

Det är viktigt att strömbrytarna kan manövreras enkelt och utan problem. Detta gäller även återställningen. Beroende på dina personliga preferenser kan du välja mellan brytare som manövreras med drag-, vrid- eller nyckelfunktion. Om man väljer det sista alternativet bör det noteras att nycklar alltid måste tas bort för att möjliggöra säker drift.

3) Skyddskragar

Användningen av skyddskragar kan göra det svårare att manövrera nödstoppsbrytare i en nödsituation och bör, om möjligt, undvikas. De är dock oundvikliga om oavsiktlig aktivering behöver undvikas och om nödstoppsanordningen inte kan placeras på någon annan plats.

4) Specialfunktioner

Nödstoppsknappar med en upplyst ring ger ännu bättre synlighet. Man kan även välja att visa kopplingsstatus.

Tillbaka till översikten

Olika typer av nödstoppssystem

Nödstoppsanordningar förknippas ofta med nödstoppsknappar. Det finns dock många andra varianter, t.ex. dragtrådsnödbrytare, som vilket namnet antyder, kan utlösas genom att dra i en lina och är särskilt lämpliga att använda vid långa transportband.

Nödstoppsbrytare kan även integreras i andra styrenheter som SIMATIC HMI Mobile Panels, hålldon och tvåhandsmanövrerade konsoler. Dessa modeller kännetecknas av sin flexibilitet och/eller närhet till användarens händer.

Om händer inte kan användas är även fotbrytare ett praktiskt alternativ. Versioner utan skyddskåpa bör dock endast övervägas om ingen annan implementering är möjlig. I annat fall rekommenderas inte att dessa används.


Hos Automation24 hittar du till exempel dessa olika typer av nödstoppssystem

... från Eaton och Siemens i klassiska och belysta versioner.

... från Schneider Electric med linlängder på upp till 30 m.

... från Siemens i plast eller metall.

... från SSP Safety System Products med valfri röd/grön LED-display och valfri integrerad kontrollfunktion.

... från Siemens med 4", 7" eller 9" skärmstorlek.


Tillbaka till översikten

Vilken lösning för utvärdering av nödstoppsbrytare är rätt för dig?

Vilken nytta har man av en nödstoppsutrustning om den inte utvärderas professionellt?

Du kan välja mellan tre möjliga lösningar för utvärderingen: säkerhetsreläer, felsäker ministyrning eller ett felsäkert styrsystem.

Säkerhetsreläer är bra alternativ om du föredrar ett fåtal säkerhetsfunktioner och en fast installation. Nätverkskoppling är inte möjlig med hjälp av säkerhetsreläer

Välj en felsäker ministyrning om du vill ha en flexibel och parametrerbar lösning med två till åtta säkerhetsfunktioner. Parametreringen kräver inga tidigare kunskaper och kan enkelt implementeras grafiskt med "Drag and Drop". Nätverkskoppling är valfritt beroende på system.

Du kan täcka allt med felsäkra styrsystem: många säkerhetsfunktioner, lätta att modifiera och koppla ihop i nätverk. Du bör dock ha programmeringskunskaper för att kunna utnyttja den fulla potentialen.

Bild 4: Urvalskriterier för utvärderingsenheter till nödstoppsbrytare

Bild 4: Urvalskriterier för utvärderingsenheter till nödstoppsbrytare

Nödstoppsbrytare att välja mellan, online hos Automation24

Nu känner du till de viktigaste urvalskriterierna för nödstoppsknappar. I Automation24's sortiment hittar du olika högkvalitativa modeller från Eaton och Siemens till ett utmärkt pris-prestandaförhållande. Ge ditt bidrag till säkerheten i din applikation redan idag och välj rätt nödstoppsknapp från sortimentet! Vi ger dig också gärna ytterligare expertrådgivning.

Tillbaka till översikten


Kompaktguide för nödstopp: all information finns till hands kostnadsfritt

Vill du ha viktig information om nödstopp i ett kompakt format? I vår kostnadsfria guide får du information om:

  • hur kriterierna för nödstopp ska uppfyllas enligt maskindirektivet EU 2006/42/EG
  • skillnaden mellan nödstopp stoppkategori 1 och stoppkategori 0
  • föreskrifter för korrekt användning
  • olika typer av nödstoppssystem
  • urvalskriterier för lämplig nödstoppsanordning
  • olika lösningar för utvärdering av nödstopp
Ladda ner guiden för nödstopp kostnadsfritt

Tillbaka till översikten