io-key

Det har aldrig varit så enkelt att övervaka givare på distans

Lösningen heter: io-key. Om du aldrig har hört talas om detta tidigare och vill veta mer, läs vidare...

Här kan du se produkten direkt:

Till io-key


io-key Keyvisual

Vad är io-key?

Hur konfigureras en io-key?

En översikt över fördelarna med io-key

Tre applikationsexempel på hur io-key kan användas


Vad är io-key?

Med intåget av Industri 4.0 och utvecklingen från "Operation Technology" (OT) till "Internet of Things" (IoT) eller "Industrial Internet of Things" (IIoT) har de industriella behoven förändrats. io-key utvecklades för att uppfylla dessa krav och erbjuds t.ex. från sensorspecialisten ifm.

io-key representerar en banbrytande komplett lösning för platsoberoende överföring av sensorinformation till ett IoT-moln där det kan hanteras och bearbetas vidare.

Produkten överför processvärden autonomt via GSM-mobilnätet. På detta sätt kan du till exempel övervaka och utvärdera registrerade värdeförändringar i realtid vid datorn eller i din mobila enhet.

Vid behov kan du även exportera informationen, bli varnad om gränsvärden över- eller underskrids via SMS eller e-post samt mycket mer...

io-key Cloud: Ett stort antal kontrollfunktioner via din mobila enhet eller dator

io-key Cloud: Ett stort antal kontrollfunktioner via din mobila enhet eller dator

Dessutom: Om du har ställt in ett larm får du inte bara ett meddelande från io-key när de kritiska värdena nås, utan den kan även generera en återkopplingssignal. På detta sätt förlorar du inte någon tid och kan snabbt och enkelt hitta den berörda platsen i din anläggning.

Som en allt-i-ett-lösning används io-key i synnerhet för övervakning av applikationer som inte primärt involverar överföring av mätvärden i realtid. Vanliga exempel kan vara nivå- och temperaturövervakning samt pump- eller fläktdiagnostik.

io-key överför all information direkt från processen

io-key överför all information direkt från processen

Hur konfigureras en io-key?

Att konfigurera io-key är mycket enkelt och kräver varken parametrering eller en komplex infrastruktur . Det finns heller inget behov av någon indirekt dataöverföring via en PLC till molnet. Informationen överförs utan dataförlust direkt från processen till programvarumiljön. De höga initiala investeringar som uppstår med konventionella lösningar kan således undvikas.

Först behöver du ett mobilnät. Anslut sedan bara enheten till en 24 V strömförsörjning och via M12-kablage, koppla in upp till två IO-Link-kompatibla givare. Enligt plug and play-principen är all tillgänglig sensorinformation och alla funktionsalternativ omedelbart tillgängliga i molnet. Dessutom visar fleranvändarmolnet automatiskt rätt display för den anslutna sensortypen. Om du vill kan du även individanpassa din instrumentpanel.

En sammanfattning av fördelarna med io-key

Automatisk detektering av upp till 2 IO-Link-givare

Autonom processöverföring via GSM-mobilnät

Webbaserad instrumentpanel för visualisering och utvärdering

SMS eller e-postmeddelande vid värdeförändringar

Till io-key

fördelar med io-key

Tre applikationsexempel på hur io-key kan användas

io-key är kompatibel med över 10 000 IO-Link-givare från över 200 tillverkare. Detta resulterar i en stor mängd möjliga användningsområden. Här nedan presenterar vi tre applikationsexempel för dig.

Med io-key förhindras driftstopp på din utrustning

io-key säkerställer maximal pumpprestanda

1) I kombination med IO-Link-kompatibla vibrationsgivare kan io-key till exempel förenkla fjärrservice och underhåll av din applikation. De vibrationer som registrerats av sensorerna skickas till molnet i realtid och gör det möjligt att snabbt identifiera maskinrörelser som avviker från normen. Detta gör att du kan initiera förebyggande åtgärder - innan du får ett stillestånd!


2) Vill du hållas informerad om temperaturen på vattnet i en tank eller ett rör? Anslut då io-key till en temperaturgivare och bli informerad om temperaturförändringar. Vatten som är för varmt eller för kallt är ett minne blott.

Alltid rätt vattentemperatur med hjälp av io-key

Alltid rätt vattentemperatur med hjälp av io-key


io-key hjälper dig att identifiera läckage

io-key hjälper dig att identifiera läckage

3) Du kommer även att uppskatta fördelarna med io-key när det till exempel gäller övervakning av silos och tankar för tryckfärg, foder eller betong! I kombination med en nivågivare kan du alltid säkerställa den optimala nivån. Om mängden däremot faller under ett kritiskt värde kan detta indikera en läcka.


Undvik obehagliga överraskningar som driftstopp, läckage och dyra reparations- och underhållskostnader! Lösningen är inte långt borta: Du kan nu lita på en platsoberoende övervakning med io-key och få konkurrensfördelar jämfört med traditionellt hanterade maskiner och system.